Privacyreglement

Wij zijn ons er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Wij houden ons ook aan de wet bescherming persoonsgegevens en gebruiken hiervoor een privacyreglement en instructies rondom het vertrouwelijk omgaan van klantgegevens. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we gebruiken en verzamelen.

 

Wet- en regelgeving
Wij volgen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit is de Europese verordening die geldt voor alle lidstaten van de Europese Unie. De AVG is op 25 mei 2018 van kracht geworden en volgt daarmee de Wet bescherming persoonsgegevens op. De AVG stelt eisen aan het gebruik van informatie die tot natuurlijke personen herleidbaar is.

 

Waarom verzamelen wij informatie?
Als u door middel van het inschrijfformulier op onze website een kindplaats aanvraagt in een van onze opvanglocaties, vragen wij u om persoonsgegevens.
Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens om:

  • Uw aanvraag af te handelen.
  • Een contract voor plaatsing met u af te sluiten.
  • U de facturen te sturen en de automatische incasso uit te voeren.
  • Uw kind de best mogelijke zorg te verlenen.
  • Aan onze verplichtingen te voldoen die de wet ons oplegt.
  • Onze website te analyseren, onderhouden, beveiligen en optimaliseren.

Ook gebruiken wij uw gegevens voor andere activiteiten die de bedrijfsvoering ondersteunen, zoals u te informeren over onze activiteiten en de nieuwsbrief die wij aanbieden.

 

Wijzigingen
De tekst van dit privacyreglement kan door ons worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen, bijvoorbeeld in het kader van bedrijfsactiviteiten. Wij behouden ons het recht om wijzigingen aan te brengen in het privacyreglement. Waar nodig passen wij het privacyreglement door wetswijzigingen en rechtspraak aan.

 

Doeleinden van verzamelen persoonsgegevens
Kinderopvang Miniversum verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens niet anders dan wij met u hebben afgesproken. Wij werken samen met KOVnet als ouderprotaal- planningsprogramma. Dit bedrijf heeft een privacystatement en past een adequate beveiliging toe om uw persoonsgegevens veilig te stellen. De afspraken met KOVnet betreffen het verwerken van persoonsgegevens:

  • Voor de totstandkoming van de plaatsingsovereenkomst.
  • Voor de facturatie.
  • Voor het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen waaronder het doorgeven van uw persoons- en contractgegevens aan de Belastingdienst.

De persoonsgegevens die wij van u verzamelen en verwerken worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor het is verzameld en verwerkt. Of zo lang als nodig is aan verplichte informatie voortkomend uit wettelijke bepalingen.

 

Beveiliging
De bescherming van uw privacy is belangrijk voor u en voor ons. Daarom zijn onze systemen en programma’s adequaat beveiligd. Wij hebben beheersprocedures om die informatie nauwkeurig, actueel en compleet te houden en om onbevoegden binnen en buiten onze organisatie geen toegang te verlenen tot uw persoonsgegevens. Wij hanteren een formeel vastgelegd proces voor het afhandelen van beveiligingsincidenten. Dit privacy beleid is van toepassing op onze webpagina’s. Dit privacy beleid is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

 

Aan wie worden uw gegevens verstrekt?
Uw gegevens waar wij verantwoordelijk voor zijn, worden verwerkt door onze administratie. Wij verstrekken geen gegevens aan derden, tenzij dit op grond van wet is toegestaan en noodzakelijk is. Denk aan Belastingdienst, gemeente of dagvaardingen en gerechtelijke bevelen en handelingen om fraude op te sporen. U heeft zelf ook recht van inzage van uw gegevens. Indien u een schriftelijk verzoek indient tot inzage van al uw gegevens, worden deze pas verstrekt als er voldoende zekerheid is dat u bent wie u zegt dat u bent. U kunt uw gegevens ook inzien middels het ouderportaal. U heeft recht tot het wijzigen van uw gegevens wanneer u ziet dat uw gegevens onjuist zijn verwerkt. U heeft recht op gegevenswissing indien de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor zij zijn verzameld en verwerkt mits er geen wettelijke verplichting bij ons ligt de gegevens te behouden.

 

Communicatie
Wanneer u e-mail of andere berichten naar ons verzendt, is het mogelijk dat we die berichten bewaren. Soms vragen wij u naar uw persoonlijke gegevens die voor de desbetreffende situatie relevant zijn. Dit maakt het mogelijk uw vragen te verwerken en uw verzoeken te beantwoorden. De gegevens worden opgeslagen op beveiligde servers van Kinderopvang Miniversum of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.


Derden
De informatie die u verstrekt ten bate van onze site wordt niet met derden gedeeld. In enkele gevallen kan de informatie intern gedeeld worden. Onze werknemers zijn verplicht conform onze gedragscode om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Aanpassen/uitschrijven dienst nieuwsbrief
U kunt altijd aangeven als u geen nieuwsbrief van ons wilt ontvangen. Dit doet u door email te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

Foto’s en beeldmateriaal
Wij willen u echter in dit privacyreglement er ook op wijzen dat we voor PR doeleinden ook gebruik maken van foto’s en beeldmateriaal, dit gaat altijd conform onze toestemmingsformulieren.

 

Vragen en feedback
Als u vragen heeft over dit privacyreglement, kunt u contact met ons opnemen:

 

Kinderopvang Miniversum

Bezoekadres:

Houtduifstraat 26

4901 BP Oosterhout

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel: 0162 462986

Bezoekadres
Houtduifstraat 26
4901BP Oosterhout
Telefoon: (0162) 462 986
Email: info@miniversum.nl

 

 

 

Openingstijden:

Maandag 06:30 - 19.00
Dinsdag 06:30 - 19.00
Woensdag 06:30 - 19.00
Donderdag   06:30 - 19.00
Vrijdag 06:30 - 19.00
Zaterdag Gesloten
Zondag Gesloten