Kinderopvang Miniversum Oosterhout

Vier ogen principe

Binnen Miniversum is het vierogenprincipe van kracht. Dit betekent dat een pedagogisch medewerker of een stagiaire tijdens het uitvoeren van de werkzaamheden altijd gezien en of gehoord kan worden door een andere volwassene. Elk moment bestaat de kans dat er een volwassene meekijkt of meeluistert. Een leidster kan alleen op de groep staan als dit in overeenstemming is met de leidster-kind ratio. In dit geval zorgen we ervoor dat een leidster nooit alleen op de locatie is en dat er altijd een andere volwassene aanwezig is die mee kan kijken of luisteren.

Aan het einde van de dag wordt er samen opgeruimd en afgesloten. Er is ook gezorgd dat er vanaf de hal in de groepsruimtes binnen gekeken kan worden. De ramen naast de deur bieden inkijk op de groep. Ook de slaapkamers zijn voorzien van een raam. De slaapkamer grenst aan de groepsruimte waardoor de leidster op de groep mee kan kijken op de slaapkamer. Het gebruik van babyfoons bevordert het meeluisteren op de slaapkamers.

Het vierogenprincipe heeft veel positieve kanten, niet alleen kinderen maar ook het eigen personeel wordt beschermd. Als het vierogenprincipe opgevuld wordt door een extra leidster betekent dit ook dat er een extra medewerker in de buurt is die bij kan springen in moeilijke situaties. Ook stagiaires zijn een invulling van het vierogenprincipe. Zij kijken mee en helpen mee waar het nodig is. Ook de oudercommissie wordt betrokken bij het vierogenprincipe. Zij geven advies over de uitvoering van het vierogenprincipe.
In samenspraak en overleg met de oudercommissie beslist Miniversum welke veranderingen er doorgevoerd kunnen worden rondom het vierogenprincipe.