Kinderopvang Miniversum Oosterhout

Pedagogisch Beleid

Miniversum heeft een pedagogisch stappenplan om de visie van onze organisatie op pedagogisch vlak duidelijk te maken. Het pedagogische stappenplan bestaat uit vijf kernwaarden. Deze kunt u vinden in onze visie. Deze kernwaarden komen tot uiting in de houding en het gedrag van onze medewerkers.

Door middel van doelen en competenties breiden wij de 5 kernwaarden verder uit.

  • Kijk, ik mag er zijn (emotionele competentie)
  • Kijk, ik kan het, het lukt me (motorische en zintuiglijke competenties)
  • Kijk, we doen het samen (sociale competenties)
  • Kijk, ik voel, weet en ontdek (cognitieve competenties)
  • Luister, ik kan het zeggen (taal competenties)

Andere pijlers waar kinderopvang Miniversum naar handelt zijn:

  • Respect voor autonomie van het kind
  • Structuur en rituelen